WENDY DUIJVESTEIJN (COACH)

Mijn achtergrond

Mijn werk als coach combineer ik met mijn interim en projectmatige werk voor organisaties (zie STEIJNBERS).

Ondanks dat coachen al lange tijd voor mij een rode draad in mijn werk is, nam ik pas in 2019 de stap om mij als professioneel coach op de markt te begeven. Naar mijn idee waren er al veel coaches of mensen die zich coach noemden. Coachvragen kwamen tot dan via-via bij mij terecht. Reacties waren enthousiast. Toen ik in het voorjaar van 2019 weer de opmerking kreeg van iemand die bij mij een coachtraject had doorlopen dat het echt waardevol was geweest en het jammer was dat ik niet meer deed met coaching, ging de knop om. Het plezier dat ik haal uit het mensen op weg helpen met uiteenlopende thema’s, zowel op werk als privé terrein, in combinatie met de positieve effecten die coaching biedt, maakte dat ik in 2019 startte met Buro Morgen.

Gecertificeerd coach

Mijn kennis en opleiding op het vlak van coaching is professioneel, divers en uitgebreid. Ik volgde de opleiding tot professioneel coach en behaalde specialisatie certificeringen voor teamcoaching, systemisch coaching, paardencoaching, coaching op basis van gedrag, drijfveren en talenten, coaching met behulp van de Roos van Leary en coaching op basis van ACT. Ik ben door NOLOC (de beroepsvereniging voor loopbaancoaches) erkend en geregistreerd als Register Loopbaanprofessional.

gecertificeerd coach ervaren deskundig professioneel
‘Bij coaching draait het wat mij betreft om mensen helpen zichzelf te ontmoeten’ – Wendy

Mijn manier van coachen

Met plezier help ik je met jouw coachvraag. Ik help je om meer grip te krijgen op jouw vraag en of situatie en bij het bepalen van de stappen naar de gewenste richting. Door mijn vriendelijke, maar directe aanpak en mijn talent om te luisteren naar wat er gezegd én niet gezegd wordt en thema’s onder woorden te brengen, ben ik in staat om jouw blik te verruimen en je weer de regisseur te laten voelen van jouw toekomst. Het traject dat we doorlopen bepalen we samen. Vanzelfsprekend neem ik hiervoor mijn kennis en ervaring mee. Van jou vraag ik alleen een open blik en de motivatie om (figuurlijk) in beweging te komen.

Kenmerkend voor mijn aanpak: empathisch, resultaatgericht, scherpzinnig, vriendelijk en nuchter.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op via 06-52658090.