ONTWIKKELADVIES

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Het geeft je inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, je eigen competenties en jouw toekomstige loopbaanmogelijkheden. Om je een goed beeld te geven van je kansen op de huidige arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van €700 gekoppeld. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, regelt Buro Morgen de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan.

Het ontwikkeladvies is zinvol voor jou als je je in één of meerdere vragen herkent:

 • Wat zijn functies die bij mij passen en hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor deze functies?
 • Waar liggen arbeidsmarktkansen voor mij?
 • Hoe kan ik mijn huidige werk zo invullen dat het me meer energie geeft?
 • Wil ik dit werk nog lange tijd blijven doen? Zo nee, wat wil ik dan wel?
 • Wat geeft me energie in het werk? Welk werk zal mij energie geven? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat kan ik nog meer?
 • Waar zou ik naartoe willen werken in mijn loopbaan? Wat heb ik hiervoor nodig en wat en wie kan me hierbij helpen?
 • Hoe wil ik mijzelf verder ontwikkelen? Wat zijn passende opleidingen en trainingen hierbij?
 • Hoe kom ik tot een aansprekend CV en een goede motivatiebrief?
 • Hoe kan ik mijzelf goed verkopen in sollicitatie- en netwerkgesprekken?
 • Hoe kan ik goed gebruik maken van social media om een nieuwe, passende baan te vinden?

‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.’ Jules Deelder

Onderdelen onderwerpen ontwikkeladvies gesprekken

Het ontwikkeladvies is voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd en met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat ben jij dus als je (nog) aan het werk bent, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, maar ook als je geen werk meer hebt.

Binnen het traject zullen, volgens het vereiste format van NL Leert door, in ieder geval de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van je eigen situatie en jouw toekomstperspectieven
 • Jouw persoonsprofiel, waaronder de:
  • Competenties
  • Kwaliteiten
  • Vaardigheden
 • Eisen die je stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke
 • Toekomstoriëntatie
 • Advies over de financiële, persoonlijke en rechtspositionele gevolgen en een beeld van de instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ben je geïnteresseerd in een ontwikkeladvies? Lees dan eens verder op Hoe werkt Nederland of maak een afspraak voor een intakegesprek.

UPDATE: Nadat in augustus het plafond voor de eerste vrijgegeven subsidie voor ontwikkeladviezen al snel bereikt was, maakte de overheid op 29 september bekend dat het ontwikkeladvies nog dit jaar voor meer mensen beschikbaar gemaakt wordt. Het ministerie SZW heeft dat in een nieuwsbericht bevestigd. Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.