REINTEGRATIE (1E EN 2E SPOOR)

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent door ziekte, kun je wellicht hulp gebruiken bij het weer stapsgewijs aan de slag gaan.

Tijdens het coach traject bij reïntegratie gaan we samen, in afstemming met de werkgever en bedrijfsarts, aan de slag met de mogelijkheden.

Als je weer aan de slag kunt bij jouw eigen werkgever, al of niet in een aangepaste functie, dan praten we over 1e spoor reïntegratie. We kijken op welke manier en eventueel met welke aanpassingen (in uren, taken of werkomgeving) je weer kunt starten. Als dit niet lukt in je eigen functie, kijken we welke alternatieve mogelijkheden er bij jouw werkgever zijn.

Lukt het niet om te reïntegreren bij jouw werkgever, dan verkennen we de mogelijkheden voor een andere invulling, bij een andere werkgever. Dit wordt 2e spoor reintegratie genoemd.

Doel

Het doel is om, rekening houdend met jouw talenten en mogelijkheden, op een gezonde manier weer aan het werk te gaan.

Aanpak

Bij reïntegratie hebben we afstemming met de bedrijfsarts en jouw werkgever. Ook hebben we te maken met de wettelijke eisen (Wet Verbetering Poortwachter).  De invulling van het traject wordt dan ook mede bepaald door de wettelijke verplichtingen, de input van de bedrijfsarts en de mogelijkheden bij je werkgever.

‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.’ Jules Deelder

Onderdelen onderwerpen ontwikkeladvies gesprekken

Bij reïntegratie heeft zowel de werkgever als werknemer een verantwoordelijkheid met daarbij horende rechten en plichten.

Als je langere tijd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent krijg je ook te maken met het UWV.

Meer hierover lees je via deze link.